Hilfsnavigation
Volltextsuche
Externer Link: Icon FacebookExterner Link: Icon Twitter
Quickmenu
Seiteninhalt

Centrum motoryzacyjne Automotive Center Südwestfalen GmbH (acs)

W roku 2013 w Attendorn zostało otwarte Centrum Motoryzacyjne Automotive Center Südwestfalen GmbH (acs).

Redukcja masy w technice motoryzacyjnej w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia bezpośredniego i pośredniego zużycia energii przez pojazd, a tym samym do związanej z tym redukcji emisji CO2. Ze względu na wyzwania stojące przed przemysłem motoryzacyjnym w ogóle, a w szczególności na wymogi elektromobilności i postanowienia prawne, koncepcje budowy pojazdów oraz sposoby podejścia w technice motoryzacyjnej będą musiały jednak zostać poddane dalszemu gruntownemu rozwojowi.

Aby podołać tym nowym wyzwaniom i stać się jednym z przodujących partnerów projektowych dla całej branży motoryzacyjnej w zakresie badań i rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności, założona została firma acs. Centrum kompetencyjne skupia się zarówno na rozwoju rozwiązań seryjnych, jak i zastosowań niestandardowych.

Wszystkie informacje na temat formy acs można znaleźć w tym miejscu: www.acs-innovations.de